اخبار > اطلاعیه: در خصوص گروه بندی دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی (خوابگاه) برای مهر ماه 98چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ :: ١٣:٤٧

اطلاعیه: در خصوص گروه بندی دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی (خوابگاه) برای مهر ماه 98

به اطلاع دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی در نیمسال اول 99-98 که درخواست خوابگاه ثبت کرده اند، می رساند، جهت گروه بندی اتاق برای مهرماه 98 از روز سه شنبه 98/05/01 ساعت 8 صبح لغایت روز یکشنبه 98/05/06 از طریق سامانه گلستان نسبت به گروه بندی اتاق خود اقدام نمایند.

اطلاعیه: در خصوص گروه بندی دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی (خوابگاه) برای مهر ماه 98

اطلاعیـــــــــــه

در خصوص گروه بندی دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی (خوابگاه) برای مهر ماه 98 

به اطلاع دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی در نیمسال اول 99-98که درخواست خوابگاه ثبت کرده اند، می رساند، جهت گروه بندی اتاق برای مهرماه 98 از روز سه شنبه 98/05/01 ساعت 8 صبح لغایت روز یکشنبه 98/05/06 از طریق سامانه گلستان نسبت به گروه بندی اتاق خود اقدام نمایند. تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و مسئولیت عدم تعیین اتاق به عهده شخص دانشجو بوده و اداره خوابگاه ها پاسخ گو نمی باشد. در ضمن سراهای دانشجویی به شرح ذیل برنامه ریزی شده است.

 1 سرای دانشجویی مهر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برادران

2 سراهای دانشجویی آبان، فروردین و گلستان برای ورودی های  ( 97-96-95 ) کارشناسی برادران

3 سراهای دانشجویی خرداد و قسمتی از سرای مرداد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواهران

4 سراهای دانشجویی شهریور،تیر، دنا، آذر و قسمتی از مرداد برای ورودی های ( 97-96-95 ) خواهران

5 سرای دانشجویی دی برای دانشجویان شبانه و سنوات گذشته خواهران

 * کارشناسان حوزه دانشجویی در تاریخ1-2-3-5-6 مردادماه از ساعت 8  صبح لغایت  14 بعداز ظهر آماده پاسخگویی به دانشجویان می باشند.

شماره تماس خوابگاه برادران:07431001530   

شماره تماس خوابگاه خواهران: 07431001531

مسیر راهنمای گروه بندی خوابگاه در سامانه گلستان :

دانشجوییخوابگاهدرخواست گروهی/تکی خوابگاهدرخواستدرخواست گروهی خوابگاه

جهت دریافت راهنمای گروه بندی  اینجا کلیک دریافت نمایید .

 

                                                                اموردانشجویی دانشگاه یاسوج