اخبار > ثبت نام غیر حضوری خوابگاه دانشجویان دکتری ورودی 98شنبه ١٦ شهريور ١٣٩٨ :: ١٥:١٦

ثبت نام غیر حضوری خوابگاه دانشجویان دکتری ورودی 98

ثبت نام خوابگاه ها بصورت اینترنتی می باشد و آن دسته از دانشجویان واجد شرایط که متقاضی خوابگاه هستند می توانند همزمان با پذیرش غیرحضوری تقاضای خود را در سامانه گلستان ثبت نمایند.

ثبت نام غیر حضوری خوابگاه دانشجویان دکتری ورودی 98

ثبت نام غیر حضوری خوابگاه دانشجویان دکتری ورودی 98

(98/06/17 لغایت 98/06/19)

 

1-       ثبت نام خوابگاه ها بصورت اینترنتی می باشد و آندسته از دانشجویان واجد شرایط که متقاضی خوابگاه هستند می توانند همزمان با پذیرش غیرحضوری تقاضای خود را در سامانه گلستان  https//golestan.yu.ac.irاز مسیرهای زیرثبت نمایند.

-       مرحله اول:

*دانشجویی*خوابگاه*اطلاعات و درخواست ها:1- اطلاعات خوابگاهی دانشجو (تکمیل)2- درخواست خوابگاه

تذکر: جهت تخصیص اتاق 48 ساعت بعد از اتمام ثبت نام غیر حضوری مجدداً به همین سامانه مراجعه و مراحل زیر انجام دهید.

-       مرحله دوم:

*دانشجویی*خوابگاه*اطلاعات جامع خوابگاه دانشجویی(مشاهده خوابگاه و اطلاعات)

- مرحله سوم:

1- دانشجویی*خوابگاه*ودیعه/هزینه رفاهی*پرداخت های الکترونیکی ودیعه

2-     دانشجویی*خوابگاه*پرداخت و تسویه حساب*پرداخت های الکترونیکی بابت خوابگاه

3-    دانشجویی*خوابگاه*انتساب اتاق،کالا و خدمات*مجوز و معرفی نامه*معرفی اسکان در خوابگاه(گزارش 2952)

*****آن دسته ازدانشجویانی که مایل به استفاده ازکارت تغذیه هستند  می توانند در زمان مراجعه حضوری پس از دریافت کارت دانشجویی به سامانه https//self.yu.ac.ir جهت شارژ کارت مراجعه نمایند.

 

 

تلفنهای ضروری حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یاسوج

تلفن گویا : 0743100

ساعت تماس 8 الی 15

لیست تلفنهای معاونت فرهنگی دانشجویی

 

داخلی

تلفن مستقیم

(با پیش شماره 074)

 

 

مدیر امور دانشجویی

1503

31001503

 

آقای رضوانی

مدیر تغذیه

1511

31001511

 

خانم امینی

کارشناس رفاه1

1520

31001520

 

آقای توانبخش

کارشناس رفاه2

1521

31001521

 

آقای توانبخش

امور خوابگاهها

 

 

 

 

برادران

1530

31001530

 

آقای ویسی پور

خواهران

1531

31001531

 

خانم آریان فر

دفتر شاهد و ایثارگر

1570

31001570

 

آقای خرام

مدیر شاهد و ایثارگر

1571

31001571

 

دکتر مرادی