اخبار > سمینار تخصصی تجربه کارآفرینان موفق برگزار می شودشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٨ :: ١٤:١٠

سمینار تخصصی تجربه کارآفرینان موفق برگزار می شود

سمینار تخصصی تحت عنوان " تجربه کارآفرینان موفق" از سوی واحد تعاون و کارآفرینی دانشگاه یاسوج برگزار می شود .

سمینار تخصصی تجربه کارآفرینان موفق برگزار می شود

واحد تعاون و کارآفرینی دانشگاه یاسوج با همکاری اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتملعی استان، سمینار تخصصی تحت عنوان " تجربه کارآفرینان موفق" را برگزار می کند .

زمان : سه شنبه 23 مهرماه 98  ساعت 10تا 12

مکان: سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه

ضمنا برای  شرکت کنندگان در این سمینار گواهی صادر می شود.