اخبار > تاریخ جدید برگزاری امتحانات لغو شده روز پنج شنبه 3 بهمن ماهپنج شنبه ٣ بهمن ١٣٩٨ :: ٠٩:١٢

تاریخ جدید برگزاری امتحانات لغو شده روز پنج شنبه 3 بهمن ماه

امتحانات لغو شده روز پنج شنبه 3 بهمن ماه در روز شنبه 12 بهمن برگزار خواهند شد .

تاریخ جدید برگزاری امتحانات لغو شده روز پنج شنبه 3 بهمن ماه

به اطلاع اساتید و دانشجویان عزیز می رساند پیرو لغو امتحانات روز پنج شنبه  3 بهمن ماه ، امتحانات مذکور در روز شنبه 12 بهمن  برگزار  خواهند شد .

ضمنا ساعت و مکان برگزاری امتحانات مطابق با ساعت و مکان برنامه ی لغو شده می باشند .