اخبار > قابل توجه دانشجويان متقاضي وامچهارشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٨ :: ١٠:٥٣

قابل توجه دانشجويان متقاضي وام

دانشجویان عزیز جهت ثبت نام وام دانشجویی به صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند

 قابل توجه دانشجويان  متقاضي وام

به اطلاع دانشجویان می رساند که جهت ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ 98/11/15 تا 98/12/5 به صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند و قابل تمدید نیست .