اخبار > قابل توجه دانشجویان خوابگاهیيکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ :: ١١:٣٩

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی

دانشجویانی که وسایل خیلی ضروری در خوابگاه ها دارند در تاریخ ذکر شده مراجعه کنند

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی

 

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی

دانشجویانی که وسایل خیلی ضروری در خوابگاه ها دارند می توانند در روز سه شنبه مورخ 1398/12/13از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر به خوابگاه مراجعه نمایند.

·        در ضمن امکان اسکان دانشجو به هیچ وجه در خوابگاه وجود ندارد.

 

امور دانشجویی دانشگاه یاسوج