اخبار > دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98پنج شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٩ :: ١٩:١٣

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

برا اساس سیاست ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، از سوی معاون محترم آموزشی وزارت علوم، برگزاری امتحانات بصورت دستورالعملی جامع به شرح زیر در اختیار دانشجویان عزیز قرار می گیرد.

دستورالعمل جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98