اخبار > راهنمای شرکت در آزمون (تستی _ تشریحی) پایان نیم سال دوم 99-98 در سامانه آموزش مجازی (ویژه دانشجویان)جمعه ٦ تير ١٣٩٩ :: ١١:٢٦

راهنمای شرکت در آزمون (تستی _ تشریحی) پایان نیم سال دوم 99-98 در سامانه آموزش مجازی (ویژه دانشجویان)

دانشجویان باید 15 دقیقه قبل از ساعت آزمون در سامانه گلستان وارد شده و در لینک مشخص شده مراجعه نمایند

راهنمای شرکت در آزمون (تستی _ تشریحی) پایان نیم سال دوم 99-98 در سامانه آموزش مجازی (ویژه دانشجویان)