اخبار > نشست راهکارهای ارتقای اثربخشی آموزش مجازیيکشنبه ٢٩ تير ١٣٩٩ :: ١٢:٥٦

نشست راهکارهای ارتقای اثربخشی آموزش مجازی

این نشست بصورت مجازی از طریق ویبنار تصویری برگزار می شود

نشست راهکارهای ارتقای اثربخشی آموزش مجازی