اخبار > کارگاه مجازی در قالب سخنرانی برگزار می شودشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٩ :: ٠٨:٢٨

کارگاه مجازی در قالب سخنرانی برگزار می شود

این کارگاه مجازی با عنوان Foresty and SDGs (SUstainabhe Development Goals) توسط عضو هیات علمی گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری و از سوی گروه همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه یاسوج برگزار می گردد

کارگاه مجازی در قالب سخنرانی برگزار می شود

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند که کارگاه مجازی در قالب سخنرانی با عنوان:

 Foresty and SDGs (SUstainabhe Development Goals) توسط  دکتر علیرضا صالحی عضو هیات علمی گروه جنگل، مرتع و آبخیز داری به همراه پروفسور Jyotish Prakash Basu  در تاریخ 24 شهریور 99 ساعت 16تا17 از طریق وبینار برگزار می شود .