اخبار > اطلاعیه شماره 2 حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهچهارشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٩ :: ١٠:٣٥

اطلاعیه شماره 2 حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه‌ها ، گروه و دانشکده صرفا جهت انجام پژوهش های مربوط به پایان نامه ها/ رساله ها و برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در سال تحصیلی 1399-1400

اطلاعیه شماره 2 حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

 نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه‌ها ، گروه و دانشکده صرفا جهت انجام  پژوهش های مربوط به پایان نامه ها/ رساله ها و برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در سال تحصیلی 1399-1400

 

با تبریک شروع سال جدید تحصیلی و آرزوی سلامت و موفقیت برای کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه یاسوج، نظر به ادامه شیوع بیماری کرونا و اهمیت سلامتی اعضای محترم هیئت علمی، سایر کارکنان دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف و با عنایت به امکان حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی صرفاً جهت انجام فعالیتهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه/ رساله بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، احراز شرایط و یا رعایت موارد زیر جهت حضور در محیط‌های آزمایشگاهی موارد زیر ضروری است.

 بخش1- پیرامون حضور در محیط دانشگاه

1-1-          تکمیل فرم خود اظهاری و تایید گواهی سلامت در خصوص بیماری کرونا از پزشک عمومی (با هزینه شخصی) توسط دانشجو. جهت جلوگیری از تراکم مراجعه، الزامی به مراجعه صرفا به پزشک معتمد نیست و دانشجویان عزیز مجاز به مراجعه به پزشک در هر مطب، درمانگاه، کلینیک و .. جهت تایید گواهی سلامت خود هستند.

1-2-          تکمیل فرم درخواست صدور مجوز حضور در دانشگاه و یا خوابگاه با ارائه دلایل ضرورت حضور توسط دانشجو به همراه فرمهای خوداظهاری و تاییدیه سلامت توسط پزشک به استاد راهنما و پذیرش مسئولیت رعایت مسائل بهداشت شخصی بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی و تبعات محتمل با تکمیل فرم تعهد نامه نحوه حضور هستند.

1-3-          تایید فرم درخواست دانشجو مبنی بر ضرورت حضور دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و یا خوابگاه توسط استاد راهنما و ارسال به مدیر گروه.

1-4-          تایید ضرورت حضور توسط مدیر گروه و ارسال به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تأیید نهایی و معرفی دانشجو به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت صدور معرفی نامه به معاونت دانشجویی و حراست دانشگاه برای مجوز تردد و اسکان در دانشگاه.

1-5-          کارشناسان یا سرپرستان آزمایشگاه با هماهنگی مدیر گروه بر اساس تعداد دانشجویان متقاضی استفاده از آزمایشگاه و ابعاد و فضای هر آزمایشگاه و نوع کار هر فرد نسبت به برنامه ریزی و شیفت بندی حضور دانشجویان اقدام نمایند، بطوری که از ازدحام بیش از اندازه در هر ساعت جلوگیری شده و ضدعفونی سطوح و وسایل در قبل و بعد از حضور دانشجو انجام پذیرد و نظارت کافی در وجود تهویه مناسب و رعایت پروتکلهای بهداشتی صورت گیرد. در هر صورت نظارت بر حسن اجرای این کار به عهده مدیر گروه و معاونت پژوهشی دانشکده می‌باشد.

1-6-           در صورت موافقت دانشجو فقط مجاز به تردد در محیط آزمایشگاه و دفتر استاد راهنما است.

1-7-          معاونین پژوهشی هر دانشکده برنامه حضور هفتگی متقاضیان را بر اساس تایید معاونت پژوهشی دانشگاه بعد از بررسی و دریافت فرمهای خود اظهاری، تعهدنامه و تایید سلامت از پزشک برای کنترل حضور در دانشکده به حراست دانشکده ارسال می‌نمایند.

 

نکته: در پایان با توجه خطر شیوع و ابتلا به بیماری کرونا دانشجویان عزیز با توجه به اولویت سلامت آنان برای دانشگاه، به جز در موارد ضروری همانند رشته‌های تجربی و آزمایشگاهی ملزم به حضور، در صورت امکان به صورت غیر حضوری و مجازی فعالیتهای پژوهشی مربوط به پایان نامه و رساله خود را دنبال کنند.

  بخش 2- دفاع از پایان نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری:

کما فی السابق امکان دفاع از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه نیمه حضوری به تشخیص استاد، مدیرگروه و دانشکده برای دانشجویانی که امکان دفاع آن‌ها از نظر کمیته پایان نامه داوران مورد تأیید بوده امکان‌پذیر است.

تبصره 1: نیمه حضوری به معنای حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج (عضو کمیته دفاع)، دانشجو و نماینده مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی طبق پروتکل‌های بهداشتی مناسب با نظارت معاونت پژوهشی دانشکده و مشارکت مجازی اساتید راهنما، مشاور و داور خارج از دانشگاه است. در موارد خاص (مانند مشکوک بودن اعضای هیئت علمی داخلی دانشگاه در کمیته یا خانواده آنها به ابتلا به کرونا) با درخواست مکتوب و تایید ان توسط معاون پژوهشی دانشکده، حضور مجازی راهنما، مشاور و داور داخل نیز امکان پذیر است.

الزامات دفاع های فوق :

1-دانشجو موظف است که جلسه دفاع را به طور کامل از ابتدا تا انتها ضبط نموده و فایل مربوطه را روی CD در اختیار کارشناس امور پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها تحویل نمایند.

2-تأیید کیفیت برگزاری جلسه دفاع به عهده معاونت پژوهشی دانشکده و نماینده مدیریت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه دفاع می‌باشد.

 نکته: در پایان دانشکده‌ها  با در نظر گرفتن شرایط فوق نسبت به درخواست برگزاری جلسات دفاع با معرفی کامل اعضای کمیته دفاع (با ذکر حضور یا مشارکت مجازی)، دانشجو (نوع حضور) و پیشنهاد نماینده مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه،  مستندات لازم به مدیریت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی ارسال تا هماهنگی لازم با مدیریت IT جهت تهیه بستر مجازی برگزاری جلسه دفاع صورت پذیرد.

 

 

- تکمیل فرم خود اظهاری

 -تکمیل فرم درخواست حضور در دانشگاه یا خوابگاه

- پروتکل های بهداشتی