اخبار > آگهی مناقصه عمومی طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100) دانشگاه یاسوجدوشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٧ :: ١٥:٣٠

آگهی مناقصه عمومی طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100) دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­ اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100) دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نمايد

آگهی مناقصه عمومی طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100)  دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه­اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100) (جنب ساختمان مدیریت) دانشگاه یاسوج

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد  مناقصه عمومی طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات، خرید، نصب، راه ­اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات  پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی (On Grid kw100) دانشگاه یاسوج  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نمايد

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز دوشنبه مورخ 1397/12/13می­باشد.

2-  مهلت دريافت از سايت : ساعت 9 روز شنبه  تاريخ 1397/12/18

3- مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 9 روز  سه­ شنبه تاريخ  1397/12/28

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت­نام: 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه ­گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت­هاي الف:
یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه