اخبار > فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی و عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچسارانشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٨ :: ١٢:٣٤

فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی و عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و عملیات فنس­کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید

     فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی و عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران

              فراخوان مناقصه پروژه زیرسازی و عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و عملیات فنس­کشی زمین ورزشی دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه روز چهار­شنبه مورخ 1398/02/18می­باشد.

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 9 روز سه ­­شنبه مورخ 1398/02/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 9 روز شنبه تاريخ 1398/03/04

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 9 روز دو­شنبه مورخ 1398/02/06

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­ گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه