اخبار > فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوجشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٨ :: ١٢:١٥

فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج بدر نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

فراخوان آگهی مناقصه اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: اجرای عملیات تکمیلی پروژه آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویر احمد، دانشگاه یاسوج

 لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته ابنیه و  5 تاسیسات و (صلاحیت مرتبط) دعوت می­گردد از روز          چهارشنبه مورخ 1398/07/17تا ساعت 10 روز سه ­شنبه مورخ 1398/07/23، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت 8 روز شنبه مورخ 1398/08/04 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 10 روز شنبه مورخ 1398/08/04در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد