اخبار > آگهی فراخوان مناقصه (نوبت اول) خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM-EDX آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوجدوشنبه ٢٥ فروردين ١٣٩٩ :: ١٣:٥٦

آگهی فراخوان مناقصه (نوبت اول) خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM-EDX آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج نظر به خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM-EDX جهت ارایه خدمات فنی و تخصصی آزمایشگاهی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای دارد.

آگهی فراخوان مناقصه (نوبت اول) خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM-EDX آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج


آگهی فراخوان مناقصه (نوبت اول) خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM-EDX آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج


دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور نظر به خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM جهت  ارایه خدمات فنی و تخصصی آزمایشگاهی با مشخصات ذیل، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای دارد.

عنوان مناقصه: خرید یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM-EDX

مشخصات فنی:

1- وضوح تصویر زیر 10 نانومتر

2- دارای آشکارسازهای SE و BSE

3- دارای دوربین CCD

4- سیستم عامل به همراه مانیتور LCD

5- کلیه ملحقات جهت راه اندازی کامل، مشاهده و ذخیره تصاویر

6- با قابلیت افزودن EDS در آینده

7- یکسال گارانتی

8- ده سال تأمین قطعات و خدمات پس از فروش

محل تأمین اعتبار: اعتبارات پژوهشی خرید تجهیزات بند هـ تبصره 4 قانون بودجه

محل نصب دستگاه: یاسوج، دانشگاه یاسوج، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج

كار فرما: دانشگاه یاسوج 

دستگاه نظارت: مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج

لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت و دارای نمایندگی رسمی فروش دعوت می­گردد از روز دوشنبه مورخ 25/01/1399 تا ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 31/1/1399 اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت8 روز شنبه مورخ 10/02/1399 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

 

- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 9:30 روز شنبه مورخ 10/02/1399 می­باشد.