رفتن به محتوای اصلی
x

نشست بررسی رفتارهای روزمره زندگی ایرانیان در دانشگاه یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، به همت انجمن علمی جامعه شناسی به همت انجمن علمی جامعه شناسی نشست متفاوتی با موضوع بررسی رفتارهای روزمره زندگی ایرانیان توسط استاد دانشگاه یاسوج جناب آقای دکتر صادق پناهی برگزار شد توسط استاد دانشگاه یاسوج جناب آقای دکتر صادق پناهی برگزار شد
در این کارگاه یک روزه، عواملی که در الگوهای رفتاری ایرانیان تاثیر دارد مورد بررسی قرار گرفت و دانشجویان با این عوامل و چارچوب های آن آشنا شدند تا در آینده نزدیک به بررسی الگوهای رفتاری هر یک از اقوام ایرانی پرداخته شود.