رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه درخواست جابجایی اتاق و خوابگاه (دانشجویان ساکن خوابگاه )در نیمسال دوم 1402

                                                         بسمه تعالی

      با توجه به ظرفیت محدودی که در خوابگاه ها ایجاد شده؛ دانشجویان محترم ساکن خوابگاه که قصد جابجایی اتاق به اتاق در خوابگاه و نیز جابجایی از خوابگاهی به خوابگاه دیگر را در بهمن  ماه دارند، نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

الفتاریخ و نحوه جابجایی در نیمسال 4022

 از 29/11/1402 لغایت 01/12/1402 به مدت 3 روز ،با حضور و ثبت درخواست در اداره خوابگاه ها در تایم اداری

"این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود"

 یادآوری مهم

 - دانشجویانی که قصد جابجایی دارند توجه داشته باشند که در هر تاریخی که انتقال و جابجایی صورت می‌گیرد، هزینه اجاره بهاء خوابگاه از ابتدای شروع ترم ثبت و محاسبه می‌گردد.

ب) نکات مهم 

۱دانشجویان ساکن در خوابگاه نمی‌توانند در مورد واگذاری محل اقامت خود به دیگر دانشجویان اقدام نمایند. اداره خوابگاه‌ها براساس معیارهای اولویت‌ بندی اقدام به واگذاری و ثبت خوابگاه می‌نماید.

2-بعد از اتمام تاریخ جابجایی، هیچ درخواستی به دلیل بسته شدن سیستم صندوق رفاه دانشجویان و ثبت هزینه امکانپذیر نمی‌باشد.

3-دانشجویان متقاضی خوابگاه فقط یک بار در هر نیمسال (زمان جابجایی) حق جابجایی دارند.

4- دانشجویی که برای جابجایی اقدام می‌نماید، حق برگشت مجدد به اتاق خود و دیگر اتاق‌ها را نخواهند داشت.

 

                                                         اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه یاسوج