رفتن به محتوای اصلی
x

فرایند ثبت تقاضای وام تحصیلی توسط دانشجویان

ضمن ارزوی سلامتی و توفیق برای همه دانشجویان،

فرایند ثبت تقاضای وام تحصیلی توسط دانشجویان از تاریخ (۱۴٠۲/۱۲/٠۱) آغاز و تا تاریخ (۱۴٠۳/٠۱/۳۱) می باشد و وام های ضروری و ودیعه مسکن از (۱۴٠۳/٠۲/٠۱) تا (۱۴٠۳/٠۲/۱۵) فعال می باشد

این تاریخ قابل تمدید نمی باشد

 

                                                           صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه یاسوج