رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقای مرتبه ۴ تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،  در آخرین جلسه از چهارمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه یاسوج، ارتقای مرتبه ۴ تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت.

 

۱دکتر علی اکبر نیکوکار از مرتبه استادیاری به دانشیاری 

۲دکتر علی ایلون کشکولی از مرتبه استادیاری به دانشیاری 

۳دکتر رضا التیامی نیا از مرتبه استادیاری به دانشیاری 

۴دکتر عبدالواحد ظریفی از مرتبه استادیاری به دانشیاری