رفتن به محتوای اصلی
x

انتشار کتاب " فراز و فرود احمدی نژاد: نگاهی نو به مواضع، رفتارها و سیاست های داخلی و خارجی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب دکتر علی باقری دانشیار گروه علوم سیاسی با عنوان " فراز و فرود احمدی نژاد: نگاهی نو به مواضع،   رفتارها و سیاست های داخلی و خارجی توسط نشر تیسا منتشر شد.