رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه "تشریح آئین نامه و شیوه نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این کارگاه توسط " توسط دکتر حبیب اله چاره گانی مدیر امور پژوهشی دانشگاه یاسوج برگزار شد .

  هدف از برگزاری این کارگاه که در روزهای سوم و چهارم اردیبشهت ماه به ترتیب در دو دانشکده فنی مهندسی و کشاورزی دانشگاه یاسوج تشکیل گردید، آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی با آئین نامه و شیوه نامه پژوهانه عنوان شد. 

در این کارگاه، اهداف، معیارهای تخصیص، شرایط لازم برای دریافت، نحوه محاسبه، اجرا و پرداخت و همچنین هزینه کرد پژوهانه تشریح شد. 

گفتنی است پژوهانه مبلغی است که هر سال بر اساس آیین نامه و پس از بررسی و امتیازدهی پرونده پژوهشی متقاضیان، بر مبنای اعتبارات پژوهشی دانشگاه و امتیاز پژوهشی اعضای هیأت علمی، به افراد واجد شرایط پرداخت می شود تا به منظور فعالیت های پژوهشی خود طبق آیین نامه هزینه نماید.