رفتن به محتوای اصلی
x

سرپرست گروه آموزشی فیزیک  دانشگاه منصوب شد.

با حکم رئیس دانشگاه یاسوج، سرپرست گروه آموزشی فیزیک  دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  دکتر بهادر کرمی رئیس دانشگاه یاسوج در حکمی « دکتر پارسا زمانی »را به عنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک دانشگاه  منصوب کرد.

پیش از این « دکتر کاووس عباسی » این مسئولیت را برعهده داشت که رئیس دانشگاه یاسوج  از زحمات وی در مدت تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.