رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه نحوه درخواست خوابگاه در مهر ماه 1403

    به اطلاع کلیه ی دانشجویان متقاضی خوابگاههای دانشجویی دانشگاه یاسوج میرساند؛ دانشجویان متقاضی خوابگاه در مهر ماه 1403 از روز شنبه 1403/04/02لغایت روز سه شنبه 1403/04/12می توانند از طریق سامانه گلستان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

 تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و به دانشجویان بدهکار و دانشجویانی که درخواست خود را ثبت نکرده اند و دانشجویان سنواتی در مهر ماه خوابگاه تعلق نمی گیرد.

 

                                 مسیر راهنمای درخواست خوابگاه در سامانه گلستان :

                             دانشجوییخوابگاهاطلاعات و درخواست هادرخواست خوابگاه

 

 

                                     اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه یاسوج