رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم حوزه معاونت دانشجویی درخصوص نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان در مهر سال 1403

اطلاعیه مهم حوزه معاونت دانشجویی درخصوص نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان در مهر سال 1403

قابل توجه تمامی دانشجویان عزیز؛ به اطلاع می رساند:

برخی شرایط تمدید و واگذاری خوابگاه در مهرماه 1403 دانشگاه یاسوج به شرح ذیل می باشد:

1-مطابق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان، شیوه نامه اسکان، ظرفیت های خوابگاهی موجود و در صورت موافقت حوزه معاونت دانشجویی، مدت مجاز استفاده از خوابگاه از تاریخ شروع به تحصیل برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی کارشناسی ارشد حداکثر4 نیمسال ( تا نیمسال چهارم) و برای دانشجویان دوره های کارشناسی و دکتری حداکثر 8 نیمسال ( تا نیمسال هشتم) می باشد.

توجههرگونه حذف ترم (با احتساب و بدون احتساب)، مرخصی (با احتساب و بدون احتساب) و محرومیت از تحصیل، در سنوات رفاهی دانشجویان لحاظ می گردد؛ لذا امکان اسکان و یا تمدید سکونت دانشجویان سنواتی (دکتری و کارشناسی ورودی 99 و ماقبل آن) و همچنین (کارشناسی ارشد و کاردانی ورودی 1401 و ماقبل آنوجود نخواد داشت.

2-دانشجویان فارغ التحصیل، انصراف یا اخراج از دانشگاه، همچنین آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیل قطع ارتباط آموزشی دارند (حذف ترم، مرخصی تحصیلی، محرومیت از تحصیل) اجازه استفاده و اسکان در خوابگاه های دانشجویی را ندارند.

3-به دانشجویان شاغل، میهمان و انتقالی خوابگاه تعلق نمی گیرد.

4- دانشجویان دارای حکم شورای انضباطی و یا معرفی شده به این شورا که دارای پرونده و تعهد می باشند، خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.

5- دانشگاه در قبال اسکان دانشجویان شبانه هیچگونه تعهدی ندارد؛ اولویت اسکان با دانشجویان دوره روزانه می باشد و پس از اسکان دانشجویان روزانه در صورت وجود ظرفیت تقاضای اسکان دانشجویان شبانه قابل بررسی می باشد.

6- عدم ثبت درخواست خوابگاه در سامانه گلستان و سامانه صندوق رفاه دانشجویی به منزله انصراف از خوابگاه می باشد.

 

                                      اداره‌خوابگاه های دانشجویی دانشگاه یاسوج