رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات تکمیلی فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات تکمیلی فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري استعلام از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد استعلام­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir خرید جزیی و متوسط، انجام خواهد شد.

 

     تاریخ انتشار در سامانه روز چهار­شنبه مورخ    1403/04/6  ساعت 12 

مهلت دریافت اسناد: 1403/4/13     ساعت 9

مهلت ارسال پیشنهاد : 1403/4/24   ساعت 9