رفتن به محتوای اصلی
x

لیست اعضای محترم هیات علمی-ثبت نام شده در طرح ضیافت اندیشه اساتید-29 و 30 آذرماه 1402

لیست اعضای محترم هیات علمی ثبت نام شده در طرح ضیافت اندیشه اساتید-معرفت شناسی سطح 5 -29 و 30 آذرماه 1402 در جدول زیر آمده است.

 

ردیف نام و نام خانوادگی گروه
1 رضا ابراهیمی مهندسی مکانیک
2 علی ایلون کشکولی ریاضی
3 سید‌صمد بهشتی جامعه شناسی
4 شیما پشنگه مهندسی متالورژی و مواد
5 سیدعباس حسینی نقشه برداری
6 راضیه حیاتی مهندسی متالورژی و مواد
7 فاطمه حیدری مهندسی متالورژی و مواد
8 زهرا دهبانی پور شیمی
9 عباس دهقانی مهندسی کامپیوتر
10 مسعود رابطی مقدم مهندسی عمران
11 زهرا رفیعی شیمی
12 مسلم زارع فیزیک
13 علی زرنگاریان شیمی
14 نادر ستوده مهندسی متالورژی و مواد
15 محمد سجادنژاد مهندسی متالورژی و مواد
16 صاحب سروش‌فر فیزیک
17 عباس ظریفی فیزیک
18 کاوس عباسی فیزیک
19 سعید قبادپوری مکانیک
20 کورش گودرزی مکانیک
21 مصطفی محقق دولت آبادی علوم دامی
22 علی مرادی زراعت
23 محمدهادی مرادی اردکانی مهندسی برق
24 فریبا ملارسولی شیمی
25 مژگان هوشمند زبان انگلیسی