رفتن به محتوای اصلی
x

عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج داور ممتاز انجمن فیزیک اروپا شد.

نام صاحب سروش فر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج در فهرست جدید «داوران ممتاز» مجله EPL  در سال ۲۰۲۳ قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، فهرست جدید «داوران ممتاز» مجله  EPL (Europhysics Letters) انجمن فیزیک اروپا ( European Physical Society (EPS)) در سال ۲۰۲۳ اعلام شد. در این میان نام صاحب سروش فر دانشیار فیزیک دانشگاه یاسوج نیز در این فهرست قرار گرفته است.
این عنوان به داورانی اعطا می‌شود که نقش مهم و موثری در داوری مقالات علمی مجله EPL از نظر کیفیت و کمیت داوری و همچنین بازه زمانی مناسب پاسخگویی داشته‌اند. حوزه فعالیت پژوهشی این عضو هیأت علمی، در زمینه نجوم، گرانش و کیهان شناسی است. 
علاوه بر گواهی داوری ممتاز، عضویت رایگان در انجمن فیزیک اروپا از جمله جوایز اهدا شده به داوران ممتاز است.