رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان نوبت اول مناقصه واگذاری امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1403 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد واگذاری امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1403 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام را به صورت حجمي از طريق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای با مشخصات زیر واگذار نماید.

2- عنوان مناقصه: واگذاری امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1403 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام، که شرح کامل آن درطرح قرارداد (ضمیمه) درج شده است.

3- محل اجرای کار: یاسوج- دانشگاه یاسوج، - دانشکده نفت و گاز گچساران و چرام -دانشکده صنعت و معدن چرام 

4- مدت اجرای موضوع مناقصه: از 01/01/1403-29/12/1403

5- كار فرما: دانشگاه یاسوج 

6-  دستگاه نظارت: مدیریت پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه یاسوج

7- (از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت دارای مجوز از مرکز انتظام ناجا، و گواهی صلاحیت ایمنی (دارای تاریخ اعتبار و ثبت شده سامانه مربوطه، جهت استعلام آنلاین) و ظرفيت­هاي مناسب جهت واگذاري کار دعوت می­گردد مطابق تاریخ­ های درج شده در سامانه ستاد مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.)

8- ***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد:  1402/11/29 ساعت  09:30

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد:  1402/12/09 ساعت 09:30

زمان بازگشایی پاکت ها:   1402/12/09  ساعت 10