رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان نوبت اول واگذاری خدمات عمومی سال 1403 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام و تأسیسات سال 1403 دانشگاه یاسوج

 

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین ­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد واگذاری خدمات عمومی سال 1403 دانشگاه

 

 

 یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام و تأسیسات سال 1403 دانشگاه یاسوج 

 را به صورت حجمي از طريق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای با مشخصات زیر واگذار نماید.

2- عنوان مناقصه: واگذاری خدمات عمومی سال 1403 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام و 

 

 

تأسیسات سال 1403 دانشگاه یاسوج، 

3- محل اجرای کار: یاسوج- دانشگاه یاسوج، - دانشکده نفت و گاز گچساران و چرام -دانشکده صنعت و معدن چرام 

4- مدت اجرای موضوع مناقصه: از 01/01/1403-29/12/1403

5- كار فرما: دانشگاه یاسوج 

6-  دستگاه نظارت: مدیریت پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه یاسوج

7- (از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت پیمانکاری (رتبه معادل با برآورد تقریبی)، گواهی صلاحیت ایمنی (دارای تاریخ اعتبار و ثبت شده سامانه مربوطه، جهت 

استعلام آنلاین) و ظرفيت­هاي مناسب جهت واگذاري کار دعوت می­گردد مطابق تاریخ­‌های درج شده در سامانه ستاد مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.)

8- ***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات

 الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد:  1402/11/29 ساعت  09:30

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد:  1402/12/09 ساعت 09:30

زمان بازگشایی پاکت ها:   1402/12/09  ساعت 10