رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

عنوان

دانلود فرم

1

 فرم انتخاب استاد راهنما و پيشنهاد موضوع  

دانلود

2

 فرم طرح پيشنهادي پايان نامه  کارشناسي ارشد 

دانلود

3

 فرم  ابلاغ تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه به استاد راهنما  

دانلود 

4

 فرم  درخواست علي‌الحساب هزينه پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد  

دانلود

5

 فرم  ابلاغ تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه به استاد مشاور 

دانلود

6

فرم گزارش پيشرفت و استمرار در فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد  

دانلود

7

جهت دانلود فرم  اعلام آمادگي دانشجو جهت دفاع از پايان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود

8

جهت دانلود فرم  پيشنهاد تاريخ برگزاري دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد اینجا کلیک کنید

دانلود

9

 فرم صدور مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود

10

فرم دعوت نامه اساتيد داور  

دانلود

11

فرم  دعوت نامه نماينده تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانلود

13

فرم ارزشيابی پايان نامه

دانلود

13

 فرم  گزارش نماينده پژوهشی دانشگاه در جلسه دفاع از پايان نامه  

دانلود

14

 فرم  صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد 

دانلود

15

 فرم  مجوز تکثير و صحافي پايان نامه  

دانلود

16

فرم گزارش دانش آموختگي دانشجويان كارشناسي ارشد 

دانلود

17

 فرم  پرداخت حق الزحمه داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد 

دانلود

18

فرم دریافت مبلغ هزینه های جاری پایان نامه های بدون هزینه مصوب

دانلود

19

فرم  درخواست تسويه حساب نهايي هزينه پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد 

دانلود

20

 فرم بررسي لوح فشرده وپايان نامه جهت مطابقت با مفاد راهنماي تدوين پايان نامه  

دانلود